KDA数据
FARM和团队贡献
名次 选手 战队
所有战队
 • IG
 • RNG
 • SNG
 • TOP
 • VG
 • BLG
 • EDG
 • FPX
 • RW
 • LGD
 • JDG
 • OMG
 • WE
 • SS
提交
取消
出场次数 KDA 参团率 场均击杀 单场最高击杀 场均死亡 单场最高死亡 场均助攻 单场最高助攻
1 Rookie IG 5 3.8 70.0% 3.0 4 2.2 7 5.4 8 435 9.70 593 27.6%
2 Duke IG 3 2.5 57.7% 1.7 3 2.0 3 3.3 5 353 8.21 428 19.8%
3 Ning IG 5 4.8 63.3% 2.2 3 1.6 5 5.4 13 352 5.73 267 12.4%
4 Baolan IG 5 4.7 70.0% 0.8 2 1.8 4 7.6 13 305 3.28 139 6.5%
5 Jackeylove IG 5 4.6 68.3% 3.4 6 1.8 5 4.8 7 450 10.03 627 29.2%
6 xiaohu RNG 8 4.4 61.4% 2.8 5 1.8 4 5.0 10 417 9.78 436 26.3%
7 mlxg RNG 7 5.5 74.2% 4.4 7 1.9 4 5.9 10 374 5.62 307 17.6%
8 Ming RNG 8 3.8 71.3% 0.4 2 2.4 4 8.6 16 289 2.44 117 7.1%
9 letMe RNG 8 5.0 64.4% 2.4 5 1.6 3 5.8 11 391 8.26 379 22.9%
10 Y4 RNG 5 6.6 75.4% 3.8 6 1.4 3 5.4 9 453 10.19 448 26.2%
11 Fury SNG 8 5.6 77.4% 4.4 9 2.0 5 6.8 14 441 9.01 520 24.5%
12 Yoon SNG 8 4.3 70.4% 1.1 3 2.4 6 9.0 14 312 3.00 152 7.2%
13 XiaoAL SNG 8 4.7 60.9% 2.8 8 1.9 3 6.0 11 416 8.91 490 23.1%
14 Knight SNG 8 5.2 76.5% 4.4 13 2.1 4 6.6 17 417 8.78 662 31.2%
15 Tian SNG 6 3.7 64.3% 2.0 4 2.8 6 8.5 12 351 5.33 346 16.3%
16 Ggoong TOP 8 1.5 65.2% 1.5 3 2.5 4 2.2 6 370 9.28 387 26.9%
17 CAT TOP 6 1.1 67.5% 0.3 1 4.2 5 4.2 9 271 2.75 141 9.9%
18 Qiuqiu TOP 8 1.3 71.7% 2.0 7 3.1 5 2.1 5 390 9.42 383 26.6%
19 Karin TOP 4 2.6 74.2% 1.5 2 2.2 3 4.2 9 304 4.82 198 12.6%
20 Lies TOP 4 0.9 45.2% 1.5 2 4.0 6 2.0 4 334 7.63 347 22.1%
21 Karsa RNG 1 1.3 100.0% 0.0 0 3.0 3 4.0 4 275 4.49 129 14.0%
22 Able RNG 3 11.3 85.0% 2.3 3 1.0 3 9.0 16 444 9.83 417 26.7%
23 Martin VG 2 0.9 54.5% 1.5 2 3.5 5 1.5 3 377 9.49 349 21.0%
24 Easyhoon VG 2 1.8 63.6% 1.0 1 2.0 2 2.5 5 344 8.94 629 37.8%
25 Caveman VG 2 1.8 81.8% 0.0 0 2.5 3 4.5 6 252 2.58 132 7.9%
26 Crash VG 2 1.4 63.6% 1.0 2 2.5 3 2.5 4 293 5.22 179 10.8%
27 MEOW VG 2 0.7 36.4% 2.0 3 3.0 3 0.0 0 311 6.90 376 22.6%
28 AmazingJ BLG 5 6.3 75.9% 2.2 5 1.4 4 6.6 14 384 7.78 391 21.6%
29 Jinjiao BLG 5 6.3 75.9% 3.4 8 1.4 3 5.4 11 399 8.64 444 24.5%
30 Road BLG 5 5.4 84.5% 0.2 1 1.8 5 9.6 16 297 3.13 185 10.2%
31 Athena BLG 5 7.2 74.1% 4.6 10 1.2 2 4.0 6 417 9.31 636 35.1%
32 SKS BLG 5 7.0 72.4% 1.2 3 1.2 3 7.2 14 330 4.87 154 8.5%
33 Meiko EDG 4 5.8 78.4% 0.5 2 1.2 3 6.8 12 291 2.60 127 7.0%
34 Ray EDG 4 4.2 56.8% 0.8 2 1.2 2 4.5 9 364 8.06 381 20.8%
35 Scout EDG 4 2.1 73.0% 3.8 6 3.2 6 3.0 8 436 10.21 594 32.5%
36 haro EDG 4 2.4 59.5% 1.5 4 2.2 4 4.0 6 311 4.75 184 10.1%
37 iBOY EDG 4 4.0 75.7% 2.8 6 1.8 3 4.2 7 423 9.83 541 29.6%
38 GimGoon FPX 7 2.6 56.1% 2.6 4 2.6 6 4.0 8 399 8.39 418 23.5%
39 Lwx FPX 7 2.7 69.5% 4.1 10 3.0 5 4.0 8 434 9.71 544 30.6%
40 Crisp FPX 7 2.3 61.0% 0.7 2 3.1 5 6.4 15 277 2.23 96 5.4%
41 Bing FPX 7 2.5 64.6% 2.6 4 3.0 5 5.0 12 379 8.45 472 26.6%
42 PEPPER1 FPX 7 2.3 69.5% 1.7 4 3.6 6 6.4 13 333 5.03 247 13.9%
43 DoinB RW 7 3.0 74.0% 1.1 3 2.6 4 6.6 16 415 9.11 451 22.4%
44 Mouse RW 7 2.7 54.8% 2.6 7 2.1 4 3.1 9 405 8.46 466 23.1%
45 Smlz RW 7 3.6 78.1% 2.9 8 2.3 4 5.3 13 453 9.93 634 31.5%
46 Flawless RW 7 3.2 71.2% 3.3 7 2.3 5 4.1 9 362 5.13 295 14.7%
47 Killua RW 7 3.2 79.5% 0.6 3 2.6 5 7.7 16 302 2.77 167 8.3%
48 Pyl LGD 8 2.9 69.8% 0.4 2 1.9 3 5.1 13 275 3.19 125 8.2%
49 imp LGD 8 2.2 61.9% 2.4 7 2.2 5 2.5 6 398 9.44 415 27.2%
50 Eimy LGD 8 3.0 76.2% 1.0 3 2.0 5 5.0 12 303 4.95 164 10.8%
51 Jinoo LGD 8 2.4 71.4% 1.4 4 2.4 5 4.2 12 384 8.35 430 28.2%
52 Yuuki LGD 5 1.8 61.5% 2.0 4 1.8 5 1.2 6 359 9.24 374 25.6%
53 Loken JDG 4 36.0 75.0% 2.5 5 0.0 0 6.5 9 452 9.95 612 32.4%
54 Zoom JDG 4 8.0 66.7% 2.8 6 1.0 2 5.2 7 393 8.45 340 18.0%
55 Clid JDG 4 19.0 79.2% 2.8 6 0.5 1 6.8 8 343 4.77 289 15.3%
56 LvMao JDG 4 9.5 79.2% 0.0 0 1.0 2 9.5 13 296 2.70 135 7.2%
57 YaGao JDG 4 21.0 87.5% 4.0 7 0.5 1 6.5 10 432 9.09 514 27.2%
58 xiyang OMG 4 7.2 70.6% 1.8 5 1.2 2 7.2 12 408 8.71 402 24.1%
59 five OMG 4 3.9 68.6% 0.8 2 2.2 4 8.0 17 306 3.55 116 7.0%
60 World6 OMG 4 5.1 70.6% 2.8 8 1.8 4 6.2 15 333 5.04 254 15.3%
61 icon OMG 4 3.0 58.8% 4.5 8 2.5 4 3.0 8 430 9.93 406 24.4%
62 Chelly OMG 4 5.3 72.5% 3.0 7 1.8 3 6.2 12 442 10.21 486 29.2%
63 xiye WE 7 4.5 79.4% 4.1 7 1.7 5 3.6 8 449 10.59 511 28.3%
64 MyStic WE 7 3.5 76.5% 3.4 7 2.1 6 4.0 9 460 10.96 630 34.9%
65 957 WE 7 3.1 54.4% 0.9 3 1.7 4 4.4 10 371 8.54 359 19.9%
66 Ben WE 7 3.4 70.6% 0.3 1 2.0 4 6.6 13 287 2.86 148 8.3%
67 Melon WE 7 2.5 75.0% 1.0 2 2.9 4 6.3 14 314 4.45 153 8.5%
68 Flandre SS 7 4.2 73.1% 3.0 7 2.3 5 6.7 10 442 9.22 563 28.7%
69 kRYST4L SS 7 5.3 79.6% 4.1 7 2.0 4 6.4 12 453 9.93 554 28.2%
70 Sofm SS 7 3.2 69.9% 1.1 4 2.9 5 8.1 13 345 5.43 190 9.7%
71 Guoguo SS 7 4.6 74.2% 4.1 12 2.1 4 5.7 9 409 8.96 537 27.3%
72 Hudie SS 7 4.6 78.5% 0.9 2 2.3 5 9.6 14 300 2.64 121 6.2%
73 Moyu TOP 4 0.9 80.0% 0.2 1 3.5 5 2.8 5 407 8.65 359 27.6%
74 Xx TOP 4 0.7 53.3% 0.8 1 2.8 3 1.2 3 313 5.49 189 14.6%
75 Theshy IG 2 5.8 67.6% 4.0 7 2.0 3 7.5 8 469 8.32 655 30.9%
76 H4cker SNG 2 3.7 64.7% 1.0 1 1.5 3 4.5 5 345 5.65 143 6.8%
77 Fage TOP 2 1.0 83.3% 0.0 0 2.5 3 2.5 4 275 3.18 62 4.3%
78 NANZHU LGD 3 7.0 75.7% 4.0 5 1.3 2 5.3 7 430 9.56 414 25.5%

名词解释

 • KDA

  杀人(Kill)死亡(Death)助攻(Assist)按照一定公式计算出的一个数值,现被广泛用于衡量一下选手的整体表现。( K + A ) / D

 • 参团率

  一名选手参与全队击杀的百分比,被用于衡量一个选手的团队意识。[(击杀数 + 助攻数)/ 全队击杀数] * 100%

 • 每分钟输出

  选手平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。对敌方英雄造成总伤害 / 比赛时长。

 • 输出占比

  选手对敌方英雄造成的伤害占全队对敌方英雄造成的伤害的比重。(对英雄造成总伤害 / 全队对英雄造成总伤害)* 100%

 • GPM

  每分钟经济,选手比赛中每分钟获得的金钱。选手获得金钱总数 / 选手比赛总时长

 • CSPM

  每分钟补刀,选手比赛中每分钟击杀的小兵数量。选手击杀小兵总数 / 选手比赛总时长

密码长度大于6位
下次自动登录 找回密码

没有WanPlus账号?立即 注册

手机号不正确
发送验证码 验证码错误
登录密码输入有误*
已经阅读并同意《玩加使用协议》

已有WanPlus账号?立即

关于玩加 · 加入我们 · 联系方式 · 合作伙伴

Copyright © 2015-2016 wanplus. All rights reserved. | 北京玩在一起科技有限公司 | 京ICP备15017424号-1